God Defend New Zealand

written by


« Reload image

O Lord, God,
of nations and of us too
Listen to us,
Cherish us
Let goodness flourish,
May your blessings flow.
Defend
Aotearoa

Let all people,
Red skin, white skin
Maori, Pakeha,
Gather before you
May all our wrongs, we pray,
Be forgiven
So that we might say long live,
Aotearoa

May it be forever prestigious,
May it go from strength to strength
May its fame spread
Far and wide,
Let not strife
Nor dissension ensue,
May it ever be great
Aotearoa

Let its territory,
Be ever enlightened
Throughout the land,
Let envy and dissension
Be dispelled,
Let peace reign
Over
Aotearoa.

Let its good features endure,
Let righteousness and honesty
Prevail,
Among the people of God
Let it never be ashamed,
But rather let its name be known
Thereby becoming the model to emulate

Native Maori:
Aotearoa.

E Ihowa Atua, (Ihoa)
O ngä iwi mätou rä,
Äta whakarongona;
Me aroha noa.
Kia hua ko te pai;
Kia tau tö atawhai;
Manaakitia mai
Aotearoa.

Öna mano tängata
Kiri whero, kiri mä,
Iwi Mäori Päkehä
Rüpeke katoa,
Nei ka tono ko ngä hë
Mäu e whakaahu kë,
Kia ora märire
Aotearoa.

Töna mana kia tü!
Töna kaha kia ü;
Tona rongo hei paku
Ki te ao katoa
Aua rawa ngä whawhai,
Ngä tutu a tata mai;
Kia tupu nui ai
Aotearoa.

Waiho töna takiwä
Ko te ao märama;
Kia whiti töna rä
Taiäwhio noa.
Ko te hae me te ngangau
Meinga kia kore kau;
Waiho i te rongo mau
Aotearoa.

Töna pai me toitü;
Tika rawa, pono pü;
Töna noho, täna tü;
Iwi nö Ihoa.
Kaua möna whakamä;
Kia hau te ingoa;
Kia tü hei tauira;
Aotearoa.

© Thomas Bracken